PATRONAT NAUKOWY

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. med. Radzisław Kordek


Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne im. prof. dr hab. med. Wandy Horst-Sikorskiej

Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


ORGANIZATOR
CERTYFIKAT INFARMA